ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА

„ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА“- ПРОТОКОЛ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

67

У оквиру предвиђених активности, у складу са пројектом „Школа без насиља – касигурном и подстицајном окружењу за децу“ у школи је одржан низ родитељских састанака за родитеље свих ученика од 1. до 8. разреда, почевши од 18. октобра 2010. године.

На тим састанцима родитељима је представљен Протокол поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. Родитељи су путем презентације, коју су припремили чланови Школског тима упознати са сегментима овог протокола:

–          Превенција насиља, злостављања и занемаривања;

–          Права обавезе и одговорности свих у установи у превенцији насиља, злостављања и занемаривања;

–          Прпграм таштите од насиља,  злостављања и занемаривања;

–          Тим за заштиту од злостављања и занемаривања;

–          Интервентне активности;

–          Разврставање насиља, злостављања и занемаривања по нивоима;

–          Интервенција према нивоима насиља, злостављања и занемаривања;

–          Редослед поступања у интервенцији;

–          Документација, анализа и извештавање.

У оквиру представљања овог протокола, група ученика  3,  и 7. разреда, који су део Форум театра наше школе, приказали су сцене насиља које се дешавају  по нивоима, али и поновљену сцену насиља у коју се укључује позитиван лик – „џокер“, који својом активношћу показује прави начин како се насиље у датом тренутку може зауставити и проблем решити мирним путем – разговором.

Овим сценама које су веома уверљиво глумили чланови Форум позоришта, желели смо да родитељима укажемо на нивое насиља, могућности за њихово спречавање, неке од начина интервенисања у датом тренутку, као и да их подстакнемо да заједно размишљају и разговарају са својом децом о начинима и могућностима за спречавање и заустављање насиља, злостављања и занемаривања, да сарађују са другом децом, другим родитељима, наставницима и свим запосленима у школи и тако заједничким снагама ојачамо и унутрашњу и спољашњу заштитну мрежу како би допринели смањењу и заустављању насиља, што и јесте циљ пројекта  -„Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу“.

Тај циљ, ми желимо и можемо, успешно да остваримо  – само  заједничким снагама!

 

Школски тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања