Упис у први разред

Поштовани родитељи,

Према Закону о основама  система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

То значи да се школске 2022/2023. године  у први разред уписују сва деца рођена од 1. марта 2015. године до краја фебруара 2016. године. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

Родитељима ће апликација за електронско заказивање бити доступна од 21. марта до 31. маја 2022.године и биће понуђени термини за упис и тестирање за прве три недеље априла.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је подршку родитељима у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у ОШ. Сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на контакт телефон: 011/7350557

Родитељи приликом уписа у школу не доносе ниједан документ у папирном облику – подаци из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта, здравственог информационог система се прибављају по службеној дужности, електронским путем, као и податак о похађању припремног предшколског програма (посредством ЈОБ-а). Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној зравственој установи, биће потребно да га родитељ донесе у школу.

Уколико родитељ не жели да закаже термин електронским путем, већ се одлучи да позове школу/дође лично, овлашћено лице ће у име родитеља заказати термин за тестирање кроз апликацију.

За упис потребно је да родитељ зна свој ЈMБГ и ЈMБГ детета.

Након уписа код секретара школе  заказује се термин тестирања детета. Упис и тестирање  деце за  полазак у први разред основне школе за школску 2022/2023. годину ће се обавити у периоду од 1. априла до 31. маја 2022.године  (у изузетним случајевима и до 31. августа 2022. године).

На основу теста и интервуја са родитељима  утврђује се  интелектуална, социјална и емоционална зрелост детета за полазак у школу.
Потребно  је имати  на уму  да за  дете не треба  никаква посебна припрема за тестирање.

Важно је да дете буде одморно и да му код куће укратко објасните где иде. Немојте застрашивати дете (“Нећеш се уписати у школу ако не будеш све знао…” и сл.), нити му ублажавати ситуацију (“Мало ћеш да се играш са тетом…”).
Овај тест не захтева познавање слова (читање и писање), као ни рачунање.

Oдлагање уписа постоји само у случајевима када постоје здравствени разлози за то. Одлуку о одлагању уписа доноси интерресорна комисија на основу упута  лекара  и документације о здравственом стању детета.

У школи ради продужени боравак за децу уписану у ниже разреде. Радно време продуженог боравка за први и други разред  је од 7.00 до 17.00 часова.
У боравку ученици обнављају научено градиво, раде задатке, играју се, гледају филмове  и баве осталим слободним активностима.
Радно време боравка по потреби може бити и промењено, односно прилагођено радном времену родитеља.

 СВИМ   БУДУЋИМ   ПРВАЦИМА   ЖЕЛИМО   СРЕЋАН   ПОЧЕТАК И  МНОГО УСПЕХА!
Ако имате питања позовите школу или упутите питање електронски на наведену адресу  osvetisava15@gmail.com

Неко од нас ће са задовољством одговорити на сва Ваша питања.