САЧУВАЈМО ЗДРАВЉЕ

55

Сваке године у крајем фебруара, или почетком марта у оквиру сарадње са Домом здравља, Патронажна служба посети нашу школу и за ученике 1. разреда одржи краће предавање  које за циљ има развијање навика здравог живљења. Ове године, посета је организована 5. марта.

У оквиру ове посете, ученицима се дају савети везни за развијање здраве, правилне и редовне исхране, одржавање хигијене (личне и опше), и подстицање  физичке активност.

Ученици су били заинтересовани да саслушају савете, али и веома расположени да изнесу нека своја искуства и поставе питања  у оквиру дате теме. Добили су све потребне информације и одговоре, што је и био циљ ове  посете.