Продужени боравак

Рад у продуженом боравку је необавезан облик васпитно-образовног рада који се одвија пре и после наставе и има своје педагошке, васпитне, образовне и социјалне вредности. Организацију рада можемо поделити у три сегмента:

  • Време за израду домаћих задатака и вежбање (самосталан рад ученика и уз помоћ учитеља)
  • Слободно време (друштвене игре по слободном избору ученика, у учионици или дворишту, игре опуштања, спортске игре)
  • Слободне активности ученика (ликовне, музичке, говорне, такмичења у шаху, плесу, писању поезије, цртању,…)

У продуженом боравку се плаћа само оброк који није обавезан.

 

1

 

У нашој школи, за децу чији су родитељи запослени, организован је продужени боравак који ученици похађају одмах после завршених часова, ујутру од 7 часова или у договору са родитељима.

Деца, уз помоћ учитеља, раде домаће задатке, усвајају радне навике, друже се и, осим градива, уче како да буду одговорнији. То је велика помоћ родитељима који су на послу, која уједно и омогућава да деца и родитељи код куће проводе време квалитетније и садржјније.

Боравак је уведен као помоћ родитељима који желе да знају да су им деца на сигурном док су они на послу.

Дете може током читаве године да се укључи у боравак.
Рад у продуженом боравку је необавезан облик васпитно- образовног рада, који се одвија пре и после наставе и има своје педагошке, васпитне, образовне, здравствене и социјалне вредности.

Рад у продуженом боравку се много разликује од рада у редовној настави, али се међусобно преплиће и повезује рад, учење и игра.

Наша школа организује продужени боравак за потребе наших ученика. Боравак похађају ученици од 1-4. разреда.

Рад се одвија у две смене, од 7:00-17:00 часова.

Пружамо леп простор, прилагођен дечјим потребама. Атмосфера у боравку је пријатна, по потреби радна , а и забавна.

Опремљени смо неопходним техничким и дидактичким средствима, која нам помажу да остваримо своје планиране циљеве.

Боравак је бесплатан, сем оброка који се плаћа, уколико ученик не носи ужину од куће.

Шта је то по чему смо специфични и интересантни?

Осим наведеног:
– лепо опремљен простор;
– простор који је само наш (користе га само ученици боравка);
– у раду са децом уважавамо различите могућности ученика и имамо увек у виду да се деца развијају различитим темпом и на различите начине;
– откривамо посебне склоности сваког детета, истичемо их, развијамо, а резултате награђујемо (у виду диплома, признања, похвала и слично)
– од ученика тражимо онолико колико могу да пруже;
– радимо домаће задатке;
– вежбамо, проширујемо знања;
– обављамо индивидуалне разговоре са родитељима, дајемо информације о напредовању њиховог детета, обавештавамо какво је њихово дете у игри, како усваја градиво приликом учења, на којим садржајима треба додатно радити, колико је дете спремно да прихвати и пружи помоћ у групи, како реагује на умор, како се носи са проблемима;

Ученици који похађају боравак непосредније и интезивније комуницирају са другом децом, чвршће и смисленије повезују школско учење са животом изван школе.

На који начин организујемо, којим садржајима и активностима испуњавамо наше време?

Време организујемо у три сегмента:
– слободно време (друштвене игре по слободном избору, игре опуштања, спортске игре…)

– време за израду домаћих задатака (самосталан рад ученика, уз помоћ наставника)

– усмерене активности ученика ( ликовне, музичке, спортске, говорно – језичке радионице, радионице другог типа …)

Организујемо активности према интересовањима ученика и за ученике који траже више. Трудимо се да увек будемо у зони наредног развоја.

Одмор и забава су прилагођени временским условима. Сваки дан шетамо, користимо школску салу, спољне спортске терене, оближње терене , дигиталну учионицу, библиотеку…

Учествујемо у обележавању свих значајних догађаја у нашој школи, као и у разним пројектима и хуманитарним акцијама.

ЗАЈЕДНИЧКОМ САРАДЊОМ ОСВАЈАМО ОСМЕХ СВАКОГ УЧЕНИКА
И ЗАТО, ДРАГИ РОДИТЕЉИ, НЕ ЗАБОРАВИТЕ:
ДЕТЕ ЈЕ ЈУТРО СУТРАШЊЕГ ДАНА!
ПРУЖИМО МУ РУКЕ СА СВИХ СТРАНА.

КОД НАС ЈЕ ВАШЕ ДЕТЕ СИГУРНО И БЕЗБЕДНО.

ЈЕР ЗНАМО КАКО ВАМ ДЕТЕ ПРОВОДИ ВРЕМЕ.

НИЈЕ ВАМ СВЕЈЕДНО!