НТЦ- систем учења

Прве суботе и недеље новембра, у нашој школи је одржан семинар НТЦ- систем учења, који је похађало 30 наставника.
НТЦ систем учења је специјализовани програм за едукацију родитеља, васпитача и учитеља који усвојено знање и вештине могу да примене у свакодневним активностима у раду са децом. Едукација васпитача, наставника и родитеља врши се на семинарима, предавањима и радионицама.
Одређене установе поседују НТЦ лиценцу за рад. Лиценца потврђује да је особље обучено и да спроводи НТЦ програм у свакодневном раду са децом.
НТЦ програм се спроводи у петнаест држава Европе, у шест држава је акредитован (Србија, Словенија, Црна Гора, Чешка, Босна и Херцеговина и Хрватска), а у девет држава се спроводи уз сарадњу са образовним институцијама (Македонија, Италија, Словачка, Румунија, Мадјарска, Бугарска, Норвешка, Швајцарска и Грчка). У још неколико држава програм је у фази пилот пројекта (Немачка, Пољска и Аустрија).Предавачи на овомизузетном семинару били су др Ранко Рајовић и познати писац Урош Петровић.
У наредним месецима у нашој школи це почети НТЦ секција.