Контакт

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ МЛАДЕНОВАЦ
УЛИЦА: КОСМАЈСКА 47

 ДИРЕКТОР ШКОЛЕ: Милисав Томчић

e-mail: svetisavamladenovac15@gmail.com

ТЕЛЕФОНИ: 011/8238-481, 011/8233-305  – ДИРЕКТОР

ФАКС: 011/8238-481

Мапа школе

1