ЗАШТИТИМО ДЕЦУ У САОБРАЋАЈУ!

Сваке године почетком септембра за ђаке прваке представници саобраћајне полиције одрже краће предавање о безбедном кретању и понашању у саобраћају.
Представници Црвеног крста се увек прикључе овом предавању и у оквиру своје акције, “Заштитимо децу у саобраћају”, сваком прваку поклоне распоред часова који садржи и правила безбедног понашања и фотографије саобраћајних знакова.
Ове наведене активности уклопиле су се и допринеле лакшем усвајању наставних садржаја на часу предмета Свет око нас, на којем је тема била: “На путу од куће до школе”.