Запослени

Р.бр. Име и презиме Дужност
1 Милисав Томчић Директор установе
2 Мирјана Главаш Филиповић Психолог
3 Анита Војиновић Педагог
4 Весна Обрадовић Библиотекар
5 Дубравка Бремец Секретар
6 Љиљана Лукичић Рачуноводствени радник
7 Јасмина Милетић Административно – финансиjски радник
8 Биљана Вићовац Учитељица
9 Гордана Васиљевић Учитељица
10 Славица Радојичић Учитељица
11 Милена Милошевић Учитељица
12 Драгана Милетић Учитељица
13 Александра Ћулафић Учитељица
14 Јелена Весић Учитељица
15 Татјана Милашиновић Учитељица
16 Миланка Чабрило Учитељица
17 Драгана Скакић Учитељица
18 Бранислава Катић Учитељица
19 Софија Ђурић Учитељица
20 Драгана Јовановић Учитељица
21 Милина Живановић Учитељица
22 Славка Аврамовић Учитељица
23 Аница Ђурђевић Учитељица
24 Славица Ердељановић Учитељица
25 Валентина Костић Учитељица
26 Паунка Недељковић Учитељица
27 Марија Леринц Учитељица
28 Ана Билић Учитељица
29 Вања Станковић Учитељица
30 Јелена Богојевић Учитељица
31 Јасминка Саздановић Дефектолог
32 Милорад Шћекић Српски језик
33 Анита Јовичић Српски језик
34 Ивана Зајић Српски језик
35 Марина Станојевић Српски језик
36 Јелена Кнежевић Српски језик
37 Горан Обрадовић Енглески језик
38 Зорица Миливојевић Енглески језик
39 Валентина Лазић Енглески језик
40 Анђелија Марковић Француски језик
41 Анита Илић Немачки језик
42 Јелена Станишић Немачки језик
43 Мирјана Велковска Ликовна култура
44 Стефан Ненадовић Музичка култура
45 Данијела Нинковић Историја
46 Татјана Петронијевић Историја
47 Вања Окетић Историја
48 Драган Ранковић Географија
49 Радмила Габоров Географија
50 Биљана Вићовац Географија
51 Ксенија Кезић Кањевац Физика
52 Снежана Лукић Математика
53 Ана Јевтић Математика
54 Снежана Илић Математика
55 Стефан Поповић Физика
56 Александра Арсенијевић Биологија
57 Жаклина Ђурић Биологија
58 Аница Трајковић Биологија
59 Александар Лазаревић Биологија – Хемија
60 Владимир Пантовић Техничко и информатичко обтазовање
61 Слободан  Живановић Техничко и информатичко обтазовање
62 Марко Ћосић Техничко и информатичко обтазовање
63 Милан Фајдига Физичко васпитање
64 Владимир Јовановић Физичко васпитање
65 Јован Глишић Физичко васпитање
66 Андријана Чолић Информатика и рачунарство
67 Споменка Соскић Грађанско васпитање
68 Игор Степановић Верска настава
69 Марија Гајић Цветићанин Цртање, сликање и вајање
70 Валентина Марковић Педагошки асистент
71 Митар Гајић         Домар
72 Љиља Гетић Спремачица
73 Јаворка Савић Спремачица
74 Никола Матић Спремачица
75 Драгана Милетић              Спремачица
76 Гордана Петровић Сервирка
77 Весна Адамовић                Спремачица
78 Гордана Анђелковић Спремачица
79 Наташа Миленковић Спремачица
80 Драгана Савић    Спремачица
81 Марина Бујагић  Спремачица
82 Сања Савић Спремачица