Дан отворених врата разредне наставе

Име и презиме разред Час Време

Пре подне         по подне

Биљана Вићовац I/1 2.час

понедељак

8,35-9,20 14,20-15,05
Гордана Вићовац I/2 2.час среда 8,35-9,20 14,20-15,05
Славица Радојичић I/3 6.час четвртак 12.15-13,00 17,05-17,50
Милена Павићевић

Милошевић

I/4 2.час среда 8,35-9,20 14,20-15,05
Славица Ердељановић I/5 4.час петак 10,50-11,35  
Паунка Недељковић I/6 2.час уторак 8,35-9,20 14,20-15,05
Драгана Милетић II/1 3.час понедељак 9,35-10,20 14,35-16,05
Јелена Весић II/3 2.час петак 8,35-9,20 14,20-15,05
Александра Ћулафић II/2 3.час понедељак 9,35-10,20 14,35-16,05
Софија Ђурић II/4 3.час среда 9,35-10,20 14,35-16,05
Валентина Костић II/5 4.час 10,50-11,55  
Марија Леринц II/6 2.час четвтак 8,35-9,20 14,20-15,05
Миланка Чабрило III/1 2.час петак 8,35-9,20 14,20-15,05
Драгана Скакић III/2 3.час уторак 9,35-10,20 14,35-16,05
Бранка Катић III/3      
Татјана Милашиновић III/4 4.час уторак 10,35-11,20 16,20-17,05
Драгана Јовановић IV/1 3.час среда 9,35-10,20 14,35-16,05
Милина Живановић IV/2 2.час среда 8,35-9,20 14,20-15,05
Славка Аврамовић IV/3 3.час 9,35-10,20 14,35-16,05
Аница Ђурђевић IV/4 4.час среда 10,35-11,20 16,20-17,05
Валентина Лазић Професор енглеског језика 3.час петак 9,35-10,20 14,35-16,05
Горан Обрадовић Професор енглеског језика 3.понедељак 9,35-10,20 14,35-16,05
Зорица Миливојевић Професор енглеског језика 2.час уторак 8,35-9,20 14,20-15,05