Erasmus+

ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА “УЧИ И БУДИ БЕЗБЕДАН” НА ОПШТИНСКОМ НИВОУ

Пројектни тим наше школе представио је досадашње резултате рада кроз филм који је приказан на нивоу општине 26. јуна 2023. године у свечаној сали Елси Инглис.

Тим поводом окупили су се родитељи, ученици – учесници, колеге, представници Центра за социјални рад, Дома здравља, представници Савета родитеља наше школе, Општинског савета родитеља, као и представници општине.

Програм је отворен поздравном речју директора школе и песмом у извођењу школског хора .

Чланови тима су кратким излагањима упознали присутне са сваком од фаза рада на пројекту, фокусирајући се на циљеве који подразумевају развијање и неговање односа поверења, емпатије и јачање самопоуздања код ученика, као и усвајање превентивних техника и метода у борби против насиља.

О реализацији радионица и вршњачкој едукацији, као и својим искуствима говорили су представници Вршњачког тима и Ученичког парламента: Ива Вулићевић, Даница Лукић и Валентина Илић.

Сама завршница била је намењена приказивању победничког филма који је осмислила и снимила група ученика из одељења 7/3, а који говори о превенцији вршњачког насиља.

О раду на филму и порукама упућеним вршњацима говорили су ученици: Растко Пешић, Лара Вујачић и Марија Недић.

Посебно се захваљујемо колегиници Сањи Сарић која је узела учешће у програму и са присутнима искрено поделила искуства колико су исте радионице реализоване у школама у којима она ради и колико су допринеле раној превенцији од насиља.

Још једном се захваљујемо свима на присуству, учешћу и поверењу.

САСТАНАК СПОЉАШЊЕ ЗАШТИТНЕ МРЕЖЕ

У петак, 31. марта, одржан је састанак са представницима спољашње заштитне мреже школе. Састанку су присуствовали представници Центра за социјални рад Младеновац, Дома здравља, МУП-а, психолог, педагог, као и представници пројектног Ерасмус + тима школе. Тема састанка је била подизање сарадње на виши ниво, као и представљање пројектних активности школе на плану превенције и интервенције насиља у оквиру пројекта “Учи и буди безбедан”.
Co-funded by European Union.

Дан против дигиталног насиља у оквиру Еразмус+ пројекта школе

“Учи и буди безбедан”

Радионици поводом обележавања овог значајног датума присуствовали су представници ученичких парламената свих основних школа општине Младеновац. Наши ученици су том приликом били у улози вршњачких едукатора.

ДИСЕМИНАЦИЈА ИСКУСТВА СА КОЛЕГАМА ИЗ ДРУГИХ ШКОЛА

ЕРАЗМУС+

Представници пројектног тима наше школе су у сарадњи са колегама из ОШ „Бора Лазић“, ОШ ОШ „Коста Ђукић“, ОШ „Момчило Живојиновић“, ОШ „Биса Симић“, ОШ „Живомир Савковић“, ОШ „Јелица Милошевић“, Гимназије, Текничке школе и Школе за основно бразовање одраслих Младеновац поделили искуства стечена приликом аплицирања, као и реализације активности у оквиру Еразмус+ пројекта „Учи и буди безбедан.

Представљање пројекта одржано је у три основне школе. У ОШ „Бора Лазић” представљен је на састанку актива стручних сарадника општине Младеновац, док је у ОШ „Коста Ђукић“ и ОШ „ Момчило Живојиновић“ представљен на састанку педагошког колегијума ових школа.

Посебно се захваљујемо школама домаћинима на гостопримству и колегама на пажњи у нади да ћемо и даље успешно сарађивати у интересу свих наших ученика и успешног рада свих школа наше општине.

РАДИОНИЦЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НАСИЉА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ВРШЊАЧКОГ ТИМА И УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Са представницима вршњачког тима и ученичког парламента започела је реализација радионица са циљем превенције и интервенције (дигиталног) насиља. Реализација ће трајати током месеца децембра и имаће за циљ усвајање знања и вештина у препознавању насиља, уочавању разлику између задиркивања и насиља, освешћивању колико су у односу насилник-жртва једнако важни и остали учесници у кругу насиља (бранитељи, подстрекачи, посматрачи и др.), да науче како да на креативан начин решавају конфликте и, као најважније, да развијају и негују социјалну и емоционалну интелигенцију/емпатију и да унутар одељења и школе равноправно учествују у стварању позитивне и сарадничке атмосфере и јачању односа поверења.

Представници вршњачког тима и ученичког парламента ће усвојена знања преносити својим другаримаиз одељења на часовима одељенске заједнице како би сви ученици били укључени и мотивисани да и сами буду иницијатори превентивних и интервентних активности.

УСПЕШНО САВЛАДАН КУРС „ПРЕВЕНЦИЈА И ИНТЕРВЕНЦИЈА ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА“ У ОКВИРУ ЕРАЗМУС + ПРОЈЕКТА НАШЕ ШКОЛЕ „ УЧИ И БУДИ БЕЗБЕДАН“

У суботу, 12. 11. 2022. године, успешно је завршен курс „Превенција и интервенција дигиталног насиља“ у организацији „Europass Teacher Academy“ из Барселоне. Курс је трајао шест дана, од 7.11. 2022. године и организован је у граду Валенсија, Шпанија.

Чланови пројектног тима наше школе су користећи специјалне алате и методе у апликацији Трело, успели да усвоје нове методе и вештине у циљу превенције и интервенције дигиталног насиља, као и да унапреде своје компетенције у поменутој области. У сарадњи са колегама из разних крајева Европе (Италија, Немачка, Финска и Румунија) активно су учестовали у радионицама (team building) које су имале за циљ боље разумевање међу члановима тима (разумевање слабости и добрих страна сваке личности) и унапређење комуникације, разумевање потреба и осећања других, мотивисање чланова на рад и стварање пријатне и подстицајне атмосфере у којој ће се сваки члан тима осећати безбедно, мотивисано и прихваћено.

Гледано у ширем смислу, овакав вид стручног усавршавања имао је вишеструке бенефите:

  • усвајање нових метода, вештина и унапређивање компетенција запослених из области превенције (дигиталног) насиља;
  • усвајање нових метода у стварању и неговању пријатне и стваралачке атмосфере;
  • мотивисање запослених на рад и стручно усавршавање;
  • размена искустава и идеја са колегама из европских школа;
  • унапређивање међународне сарадње са колегама и отворање нових поља на плану партнерства наше школе са другим школама из Европе.

У даљим фазама реализације пројектних активности очекује нас преношење усвојених знања и искустава колегама (из наше и других школа наше општине), као и обучавање чланова вршњачког тима и ученичког парламента наше школе како да раде на превенцији и интервенцији (дигиталног) насиља, а они ће даље своја усвојена знања и вештине преносити унтар свог одељења (вршњачка едукација).

Захваљујемо се на Еразмус + програму на подршци у оквиру реализације пројектних активности наше школе, Co-funded by European Union.

ПОСЕТА ШКОЛИ COL-LEGI CARMELITЕS, ГАНДИЈА У ШПАНИЈИ

ЕРАСМУС + ПРОЈЕКАТ

Иако је централна мобилност Ерасмус + пројектног тима наше школе била похађање курса на тему „Превенција и Интервенција (дигиталног) насиља“, чланови тима су део свог слободног времена искористили и за посету једној од школа – Col-legi Carmelites у Гандији која се налази на 70 км од Валенсије.

Посета овој школи и увид у њен рад је било веома лепо и корисно искуство које ће чланови тима радо поделити са колегама, а што ће резултирати разним бенефитима како за учеснике, тако и за само школу. У овом смеру обогаћено међународно искуство може бити и увод у неке нове будуће пројекте партнерства ове две школе.

Захваљујемо се на подршци у оквиру програма Ерасмус + на подршци у оквиру реализације ових активности.

Превенција и интервенција дигиталног насиља

На одржаном курсу у Валенсији, под називом “Превенција и интервенција дигиталног насиља” свака школа учесница је била у прилици да се представи у било којој форми у трајању од 5 до 10 минута. Чланови нашег пројектног тима су то учинили приказом кратког филма који обједињује већи део школских активности.