Erasmus+

УСПЕШНО САВЛАДАН КУРС „ПРЕВЕНЦИЈА И ИНТЕРВЕНЦИЈА ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА“ У ОКВИРУ ЕРАЗМУС + ПРОЈЕКТА НАШЕ ШКОЛЕ „ УЧИ И БУДИ БЕЗБЕДАН“

У суботу, 12. 11. 2022. године, успешно је завршен курс „Превенција и интервенција дигиталног насиља“ у организацији „Europass Teacher Academy“ из Барселоне. Курс је трајао шест дана, од 7.11. 2022. године и организован је у граду Валенсија, Шпанија.

Чланови пројектног тима наше школе су користећи специјалне алате и методе у апликацији Трело, успели да усвоје нове методе и вештине у циљу превенције и интервенције дигиталног насиља, као и да унапреде своје компетенције у поменутој области. У сарадњи са колегама из разних крајева Европе (Италија, Немачка, Финска и Румунија) активно су учестовали у радионицама (team building) које су имале за циљ боље разумевање међу члановима тима (разумевање слабости и добрих страна сваке личности) и унапређење комуникације, разумевање потреба и осећања других, мотивисање чланова на рад и стварање пријатне и подстицајне атмосфере у којој ће се сваки члан тима осећати безбедно, мотивисано и прихваћено.

Гледано у ширем смислу, овакав вид стручног усавршавања имао је вишеструке бенефите:

  • усвајање нових метода, вештина и унапређивање компетенција запослених из области превенције (дигиталног) насиља;
  • усвајање нових метода у стварању и неговању пријатне и стваралачке атмосфере;
  • мотивисање запослених на рад и стручно усавршавање;
  • размена искустава и идеја са колегама из европских школа;
  • унапређивање међународне сарадње са колегама и отворање нових поља на плану партнерства наше школе са другим школама из Европе.

У даљим фазама реализације пројектних активности очекује нас преношење усвојених знања и искустава колегама (из наше и других школа наше општине), као и обучавање чланова вршњачког тима и ученичког парламента наше школе како да раде на превенцији и интервенцији (дигиталног) насиља, а они ће даље своја усвојена знања и вештине преносити унтар свог одељења (вршњачка едукација).

Захваљујемо се на Еразмус + програму на подршци у оквиру реализације пројектних активности наше школе, Co-funded by European Union.

ПОСЕТА ШКОЛИ COL-LEGI CARMELITЕS, ГАНДИЈА У ШПАНИЈИ

ЕРАСМУС + ПРОЈЕКАТ

Иако је централна мобилност Ерасмус + пројектног тима наше школе била похађање курса на тему „Превенција и Интервенција (дигиталног) насиља“, чланови тима су део свог слободног времена искористили и за посету једној од школа – Col-legi Carmelites у Гандији која се налази на 70 км од Валенсије.

Посета овој школи и увид у њен рад је било веома лепо и корисно искуство које ће чланови тима радо поделити са колегама, а што ће резултирати разним бенефитима како за учеснике, тако и за само школу. У овом смеру обогаћено међународно искуство може бити и увод у неке нове будуће пројекте партнерства ове две школе.

Захваљујемо се на подршци у оквиру програма Ерасмус + на подршци у оквиру реализације ових активности.

Превенција и интервенција дигиталног насиља

На одржаном курсу у Валенсији, под називом “Превенција и интервенција дигиталног насиља” свака школа учесница је била у прилици да се представи у било којој форми у трајању од 5 до 10 минута. Чланови нашег пројектног тима су то учинили приказом кратког филма који обједињује већи део школских активности.