Страни језици

Изрека „колико језика говориш, толико вредиш“ показала се истинитом, посебно у савременом друштву. Актуелни период указује на неопходност познавања неког од  светских језика. Њихово учење је веома сложен процес. Посебно ваља истаћи когнитивне предности учења страних језика, али и развој културне свести појединца. Посебно нам је драго јер можемо да се похвалимо могућношћу да се код нас бира један од два страна језика. Поред енглеског, који је обавезан, ђаци наше школе се могу определити да уче немачки или француски језик.