Промоција хуманих вредности

Од септембра ове године Црвени крст спроводи активности Промоције хуманих вредности у младеновачким школама. У нашој школи радионице се одржавају у два одељења  – 4/1 и 4/4. Радионице су интерактивног типа, служе да промовишу борбу против насиља, превазилажење културолошких и етничких разлика.
На радионицама се обрађују следеће теме: толеранција, ненасилна комуникација, решавање сукоба мирним путем, лични и културни идентитет, поштовање различитости, превазилажење дискриминације и стигматизације, родна равноправност, дечја права и превенција насиља путем електронских медија. Програм је подржан од стране Министарства за спорт и омладину а реализује се од стране Црвеног крста Србије, Швајцарске и Агенције за план и развој.