Оштро перце 2017/2018

ПОДСТИЦАЊЕ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА
“Оштро перце 2017/2018” – општински ниво

Учесници читалачког пројекта „Оштро перце 2017/2018.“ , чији су прикази оцењени као
најбољи, награђени су 13.4. у сали „Елси Инглис“ поклон књигама библиотеке „Деспот
Стефан Лазаревић“ која је уз Актив школских библиотекара општине Младеновац била
организатор овог дешавања.
Програм је, осим доделе награда, имао за циљ позивање што већег броја ученика на
укључивање у пројекте који развијају критичко мишљење код младих. Представник градске
библиотеке указао је колико је важно развијати и користити овакав вид мишљења у свим
ситуацијама, колико нам оно омогућава да се ослободимо субјективних убеђења и да једном
објективном анализом долазимо до логичких закључака. Развијати критичко мишљење је
процес заснован на неутралној и непристрасној процени. Помаже нам, не само да напишемо
добар критички приказ, већ у свеукупном развитку нашег бића, учењу, доношењу одлука,
али и и решавању проблема. Учи нас како да са поштовањем и уважавањем прихватамо
разлике у перципирању које доводе до тога да не мислимо сви исто, те самим тим
превазилазимо конфликте на један узвишенији начин. Зато је у том процесу развоја код деце
неопходна подршка, како школе, тако и родитеља.
Учешће у програму узеле су три основне школе „Коста Ђукић“, „Свети Сава“ и „Бора
Лазић“. Додела награда употпуњена је културно-уметничким делом програма где су се деци
и њиховим родитељима представили ученици ОМШ „Стеван Христић“ , као и вешти
рецитатори, награђени на овогодишњем општинском нивоу такмичења.