Дечја недеља – Спортски дан

Спорт поседује огроман васпитни потенцијал, а од одраслих зависи хоће ли он бити искоришћен у позитивне сврхе развоја и формирања младих личности. Спорт је моћно средство у коме победа није једино мерило успешности. Дечја недеља била је прилика да се окупе деца нижих разреда и да заједно са родитељима учествују у спотрским активностима. Укључивање родитеља у школске активности је од изузетног значаја. Успостављање и неговање сарадничких односа између школе и породице представља кључ успеха. Ипак,  задовољство и радост деце представљају најбоље мерило успешности свега што радимо.

sportski-dan-1 sportski-dan-2 sportski-dan-3 sportski-dan-4 sportski-dan